คำอธิษฐาน สำหรับเดือน มิถินายน 2020. สดุดี 23
1พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน  
2พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ. 
3ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์
4แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์คทา
และธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์ 
5พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน 
ขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ 6แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า 
และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์

 1971 Thailand Bible Society

 Psalms 23 

1 The Lord is my shepherd; I shall not want. 
2 He makes me lie down in green pastures.He leads me beside still waters.
3 He restores my soul. He leads me in paths of righteousnessfor his name's sake.
4 Even though I walk through the valley of the shadow of death,I will fear no evil,for you are with me; 
your rod and your staff, they comfort me.
5 You prepare a table before mein the presence of my enemies; you anoint my head with oil; my cup overflows.
 6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever.
 
The Holy Bible, English Standard Version® (ESV®),
 

 

MV Thailand ministry

 

 

 

 


                                

                  

 

  

Go to top
JSN Sky 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework